Fillarilla - polkupyöräkasvatuksen oppimisympäristö ja virtuaalilasit
arjen hallinta Education technology polkupyöräkasvatus Virtual Environments
Location: Esityssali 23 -
Chairperson: Marja Kylämä
Time: 3/21/19, 3:15 PM - 3:45 PM (30 minutes)
Target group: Class teachers

Fillarilla - polkupyöräkasvatuksen oppimisympäristö ja virtuaalilasit
väitöskirjatutkija  at Tampereen Yliopisto jaakko.vuorio@gmail.com


Peltola Kari
Peltola Kari , Toimitusjohtaja
Leonidas Oy
kari.peltola@leonidasoy.fi +358504123445

Tuomikoski Satu
Tuomikoski Satu , Koulutuspäällikkö
Liikenneturva
satu.tuomikoski@liikenneturva.fi

Vuorio Jaakko
Vuorio Jaakko , Väitöskirjatutkija
Tampereen Yliopisto
jaakko.vuorio@uta.fi +358408390944

Fillarilla (https://fillarilla.fi/) on Liikenneturvan digitaalinen oppimisympäristö, jossa koululainen (3.-6 lk.) voi testata omaa tietämystään pyöräilystä ja oppia lisää turvallisesta pyöräilystä. Fillarillan tavoitteena on kehittää alakoululaisten ennakointitaitoja ja kannustaa heitä havaintojen tekemisen, ajotaitojen, liikkumisvalintojen ja sääntöjen harjoitteluun niin koulussa kuin kotona. Fillarilla koostuu sähköisestä oppimisympäristöstä sekä virtuaalitodellisuusympäristöstä, joten palvelussa on käytössä myös VR-laseja, joissa opetellaan havainnointia. VR-ympäristön on toteuttanut Leonidas Oy. Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan TRIM-tutkimuskeskus (Tampere Research Center for Information and Media) tekee tutkimusta Fillarilla oppimisympäristön käyttämisestä kouluissa.

Polkupyöräkasvatuksen opettamista tuetaan Fillarilla oppimisympäristön tehtävistä saatavalla rakentavalla palautteella ja leikillisyydellä. Monipuoliset teksti-, kuva- ja videopohjaiset tehtävät harjoittavat oppilaan polkupyöräily- ja liikennetietoja. Opetustekstit kertovat tietyn liikennetilanteen ja siihen kuuluvat liikennesäännöt. Opetussuunitelmassa mainitut itsestä huolehtimisen taidot on kirjattuna mukaan yleisiin tavoitteisiin, joita varten jokaisessa Fillarillan sisältökokonaisuudessa on oma tavoite-osio. Perusopetuksen opetussuunnitelma on kytketty vahvasti pedagogisiin sisältöihin Fillarilla palvelussa. Yleisten tavoitteiden lisäksi oppilas sitoutuu asettamaan itselleen omia tavoitteita, joita kohti pyrkiä turvallisessa pyöräilyssä ja liikenteessä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa.

Opettajalle tarjotaan Fillarillassa mahdollisuus määrittää ne sisällöt, jotka ovat otollisimmat juuri hänen luokalleen. Sisältökokonaisuuksien muokkaamisen lisäksi opettaja pääsee seuraamaan luokka- ja oppilastasolla tehtävien parissa etenemistä, ja näin suunnittelemaan entistä paremmin omaa pyöräilykasvatuksen opetusta. Opettajan osiossa on myös kattavat ohjeet oppimisympäristössä toimimiseen sekä lisämateriaalia, jolla tukea opettamista, kuten Kahoot-visoja pyöräilyyn liittyen.

Oppimisympäristössä harjoiteltavia liikennesääntöjä ja keinoja tehdä turvallisia havaintoja on mahdollista harjoitella virtuaalimaailmassa (VR). Koulut voivat tilata virtuaalilasit (Samsung Gear VR), ja niihin liitettävät Samsung Galaxy S7 älypuhelimet Liikenneturvan aluetoimistoista, jotka lähettävät kaikki laitteet kouluihin postitse.

Tampereen yliopisto tutkii parhaillaan, millaisia ensikokemuksia kouluilla, lapsilla ja opettajilla on syntynyt Fillarillasta sekä oppimisympäristöstä että virtuaalilaseista. Tutkimusryhmä tuo siis ITK-konferenssiin mukanaan tuoreimmat tiedot siitä, millainen vastaanotto on kouluissa ollut.

Ehdotuksemme ITK:n foorumiesitykseksi on laaja-alainen, ja esityksemme tuo toteutuessaan lavalle sekä Liikenneturvan suunnittelijat ja hankevastaavat, virtuaalitodellisuuden ammattilaiset ja tutkijat. Esityksemme keskittyy Fillarillan tarinaan, tekniseen toteutukseen sekä tutkimustuloksiin.