Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Edukata: Koulun muutosjohtaminen osallistavalla muotoilulla
Cooperation Good practices Leadership
Location: Esityssali 24 -
Time: 3/21/19, 4:45 PM - 5:15 PM (30 minutes)
Target group: Basic education/general upper secondary education: Principals and leaders

Edukata: Koulun muutosjohtaminen osallistavalla muotoilulla
CEO  at Schoolday Designer Oy katri@schooldaydesigner.com


Lehtovaara Katri
Lehtovaara Katri CEO  at choolday Designer Oy katri@schooldaydesigner.com 0503368896

Toikkanen Tarmo
Toikkanen Tarmo CSO  at LifeLearn tarmo.toikkanen@gmail.com 05060384

Vakiala Virve
Vakiala Virve Palvelumuotoilija  at Freelance virve.vakiala@gmail.com 0505119192

Uusi opetussuunnitelma ja uusi käsitys opiskelusta ja toimintakulttuurista ovat luoneet paineita koulujen toiminnan kehittämiselle. Koulun toimintakulttuurin uudistaminen edellyttää henkilökunnan ja oppilaiden ottamista mukaan suunnitteluun. Osallistavalla muotoilulla kaikki kohderyhmät voidaan osallistaa uuden kulttuurin kehittämiseen, jolloin vastarinta muutokseen pienenee.

Edukata on opetussektorille kehitetty tulevaisuussuuntaunut osallistavan muotoilun malli. Mallia käytettiin  kymmenen koulun johtoryhmän täydennyskoulutuksessa lukuvuonna 2018-2019. Koulutuksen tavoitteena oli yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin kehittäminen, oppimisympäristöjen ja pedagogiikan kehittäminen sekä kehittämis- ja kokeilukulttuurin edistäminen osallistamalla opettajat, oppilaat ja vanhemmat prosessiin.

Johtoryhmät osallistuivat neljään lähiopetuspäivään.Koulutuksessa osallistujat saivat konkreettisia välineitä oman koulunsa nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden kartoittamiseen. Lisäksi he perehtyivät Edukata-mallin mukaisiin osallistavan suunnittelun ja palvelumuotoilun menetelmiin, jotka mahdollistavat koulun ja sen toimintakulttuurin pitkäjänteisen kehittämisen koko työyhteisön voimin. Lähipäivien välillä koulujen johtajat työskentelivät oman koulunsa opettajien ja oppilaiden kanssa kartoittaen koulunsa kehittämishaasteita sekä muotoillen, suunnitellen ja pilotoiden koulutuksen aikana kehittämäänsä ratkaisuehdotusta. Koulutuksen aikana johtajat olivat toisiinsa yhteydessä mobiilipalvelun kautta, jolloin vertaistuki sekä mentorien tuki oli heidän tukenaan aina tarvittaessa.

Kerromme tässä puheenvuorossa Edukata-menetelmästä sekä johtoryhmien työskentelyn kehittämisestä, koulujen toteuttamista pilotoinneista ja kouluissa tapahtuneista muutoksista. Menetelmän materiaalit ovat avoimesti lisensoituja ja kenen tahansa käytettävissä. Kokeneet Edukata-ohjaajat voivat helposti kouluttaa koko koulun henkilöstön osallistavan muotoilun osaajiksi.