Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Digitalisaatio ja opettajan työn muutos
digitalisaatio Teachership työn murros
Location: Kavaljeeri -
Time: 3/22/19, 12:30 PM - 1:45 PM (1 hour 15 minutes)

Digitalisaatio ja opettajan työn muutos
Kehittämispäällikkö  at Opetusalan ammattijärjestö OAJ Jaakko.Salo@oaj.fi


Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Salo Jaakko
Salo Jaakko Kehittämispäällikkö  at Opetusalan ammattijärjestö OAJ Jaakko.Salo@oaj.fi

Miten digitalisaatio on muuttanut opettajan työtä? Tehostaako digitalisaatio opettajan työtä vai aiheuttaako se lisätyötä ja lisäkuormitusta?

Tuleeko digitalisaatio korvaamaan opettajan työtä? Korvaako tulevaisuudessa robotti opettajan? Entä, onko opettajan työssä osa-alueita, jotka tulisi antaa koneen tai tekoälyn tehtäväksi?

 

Toimintasessiossa käsitellään digitalisaation vaikutusta opettajan työhön. Nykytilaan liittyen esitellään OAJ:n uutta selvitystä yleissivistävien (peruskoulu ja lukio) opettajien ja rehtoreiden käyttämistä digitaalisista työvälineistä, niin laitteista kuin ohjelmista. Miten opettajat ja rehtorit kokevat näiden käytön muuttaneen heidän työtään? Miten opettajat sekä rehtorit suhtautuvat työssään tapahtuneeseen digitalisoitumiseen? Miten tämän on koettu vaikuttavan työn sujuvuuteen, kuormittavuuteen, laatuun jne.?

Sessiossa käydään myös laajempaa keskustelua useiden asiantuntijoiden kesken digitalisaation vaikutuksista opettajan työhön ja opettajuuteen aihetta eri näkökulmista avaavien pitchaus-puheenvuorojen ruokkimana. Näkökulmina pitchaus-puheenvuoroille ovat mm.

  • ·        Tutkimuksen näkökulma digitalisaatioon ja opettajuuden muutokseen

  • ·        Opettajan palvelusuhteen ehtojen näkökulma opettajuuden muutokseen

  • ·        Kansallinen, mm. opetussuunnitelmien näkökulma digitalisaatioon

  • ·        ”Unelmien digitalisaation” näkökulma

  • ·        Kriittinen näkökulma digitalisaation vaikutuksiin opettajuuteen ja oppimiseen