Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Digitaaliset välineet opetuksessa ja oppimisessa opettajankoulutuksen kontekstissa – tasapainoilua tulevaisuuden mahdollisuuksien ja teknologian arkipäiväistymisen välillä
Location: Esityssali 23 -
Time: 3/22/19, 1:15 PM - 1:45 PM (30 minutes)


Oulun yliopisto, Jari Laru
Jari Laru jari.laru@oulu.fi 0405118478

Suomalainen opettajankoulutus on tunnettu kansainvälisesti korkeasta tasostaan ja maisterintutkintoon johtavasta viisivuotisesta tutkinnosta. Opettajankoulutuksen tehtävänä on tuottaa tulevaisuudessa pärjääviä opettajia, jotka pystyvät hyödyntämään teknologiaa, sovelluksia ja sisältöjä osana työtään. Oulun yliopisto on muuttanut vuoden 2019 alussa uusiin tiloihin, joiden myötä myös tulevaisuuden mahdollisuuksia ja teknologioita voidaan jossain määrin opiskella jo opintojen aikana. Tässä esityksessä luodaan positiviis-kriittinen retrospektio 2000-luvun alusta aina 2050-luvun tienoille ja tarkastellaan teknologian roolia niin opettajankoulutuksessa kuin valmistuneen opettajan työssä.

Esitysaineisto