ITK esityksiä 

 

ITK-konferenssin Call for Papers keräsi yli 200 upeaa esitysehdotusta. Konferenssiohjelma julkistetaan tammikuussa, mutta alla jo esimakua ohjelmaan hyväksytyistä esityksistä otsikoiden muodossa. Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia.

 

Workshopit

 1. Valtakunnallinen tutoropettajapäivä
 2. Avoimet oppimateriaalit jatkuvan opiskelun tukena
 3. Etäopiskelua ja luentojen tallennusta
 4. Let’s make an EduGame
 5. Lyfta: Immersiivisiä oppimiskokemuksia ympäri maailmaa
 6. Microsoft Teams-workshop
 7. Miten interaktiivisten kuvien luominen kehittää monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista?
 8. Mobiilivideotyöpaja
 9. Monialaista ja Innovatiivista Makeria Micro:bitillä
 10. Ohjelmoinnin perusteet lukiossa ja yläkoulussa
 11. Onnistunut oppilaitosrakennushanke
 12. Pelillisen tarinankerrontamenetelmän workshop
 13. STEAM-opinpolku
 14. Taitopainotteinen ja digitaalinen kulttuuriperinnön opettaminen
 15. Tutkijoiden kevätkoulu
 16. Tutkivaa oppimista Go-Lab-verkko-oppimisympäristössä
 17. ViLLE - Sähköinen opintopolku opettajan arkeen
 18. Voiko turvallista pyöräilyä harjoitella digitaalisessa oppimisympäristössä?

 

Areenat

 1. Tilat ja oppiminen
 2. Muutoksen johtaminen
 3. Oppimisanalytiikka ja tekoäly
 4. XR-VR-robotiikka oppimisessa
 5. Yhteiskehittäminen ja muotoiluajattelu
 6. Syväoppiminen
 7. KV-näkemyksiä oppimisesta

 
Toimintasessiot

 1. Flippaamisella mahdollisuus muutokseen
 2. Virtuaalitodellisuutta (VR) vauvasta vaariin
 3. Ideoita nettilukutaitojen opettamiseen - kokemuksia opetuskokeiluista
 4. Innostu ilmiöoppimisesta - kokeile käytännössä
 5. Tutoropettajatoiminta kouluyhteisön muutosagenttina
 6. Immersiiviiset ilmiöt - 360 ja VR osana oppimista
 7. Virtuaalilaboratorio luonnontieteiden opiskeluun

 

Foorumit

 1. Fillarilla - polkupyöräkasvatuksen oppimisympäristö ja virtuaalilasit
 2. Voiko robotti opettaa? - Sosiaalisten robottien mahdollisuudet kielen ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa
 3. Tekoälyä hyödyntävät kirjasuosittelijat palvelevat Helsingin keskustakirjasto Oodissa
 4. Mullistaako oppimisanalytiikka matematiikan opetuksen?
 5. "Hei, me minetetään!" - kohti luovaa yhteisöllistä oppimista
 6. Pelillinen tarinankerronta opetuksessa
 7. Tuettua verkko-opetusta erityistilanteissa
 8. Itse tehty digi
 9. Seeing beyond tomorrow: innovation and emerging practices in teacher professional learning
 10. Future Classroom Lab - tulevaisuuden oppimisen vyöhykkeet
 11. Oppimisanalytiikkaa lukion matikan dynaamisilla oppimispoluilla
 12. Digiajan oppilaat - valmiina muutokseen?
 13. Tarvitaanko enää verkko-ohjaajia - kokemuksia chattiboteista
 14. Simulaatiot tehostavat ammatin oppimista
 15. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöseminaarin uudistaminen ja digitalisointi
 16. Digitekniikka mahdollistaa musiikinopetuksen uudistamisen: MUSAOPE MUUTTUU KANTTORISTA KOUTSIKSI
 17. Lukio muuttaa kauppakeskukseen
 18. Kehittäjäopettajajuuteen tukea koulutuksesta ja verkostosta
 19. Miljoonan suomalaisen uudelleenkouluttaminen ei onnistu ilman tekoälyä
 20. Digitaalinen peruskoulu - rehtorit koulun digitaaliprosessin johtajina ja opettajat sen toteuttajina
 21. Digityökaluilla tehoa osaamisen kehittämiseen!
 22. Lukiolaiset teknologian innostajina - Eskarin ROBO-päivä
 23. Digitaalinen saavutettavuus ja opiskelijan osallisuus – miten korkeakoulujen sähköisten järjestelmien käytettävyyttä voisi parantaa?
 24. Make steaming progress
 25. Näkökulmia digitalisoituvan pedagogiikan johtamiseen korkeakouluissa: strategian, toimintakulttuurin ja osaamisen johtaminen
 26. Opiskelijan tunnistaminen ja arviointi digitaalisissa oppimisympäristöissä – uudet mahdollisuudet
 27. AMK-verkkotutkinnon suunnittelu ja toteutus – muutostarpeet, kokemuksia ja vinkkejä
 28. Lukion kursseja verkko-opintoina
 29. Vanhan luokkatilan uudistaminen uudenlaiseksi oppimisympäristöksi ja kokeilutilaksi
 30. Testattua tietoa lukiolaisten tiedonhaun sekä lähteiden luotettavuusarvioinnin ja argumentaatioanalyysin taidoista
 31. Oppilaat ohjelmoivat monialaisen oppimiskokonaisuuden web-sovellukseksi
 32. Minä tutkijana, minä keksijänä
 33. MOKia ja onnistumisia
 34. Valmistuva opettaja suoraan digitutoriksi?
 35. Lisätty todellisuus ammatillisessa koulutuksessa
 36. Papert ja Resnick: Teknologian pedagogiset ydinajatukset MIT:stä
 37. Oppilaiden TVT-taidot näkyviksi osaamismerkkien avulla
 38. Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi
 39. Yhteiskäyttöinen EXAM osana korkeakoulujen opetusyhteistyötä
 40. OpenDigi – Kehittäjäyhteisön toimintamalli
 41. SometaDuuniin-MOOCista apua uravalmennukseen!
 42. Peruskoulun oppilaiden itseohjatun oppimisen osaaminen suhteessa tablettien käyttöön ja pedagogiikkaan
 43. Edukata: Koulun muutosjohtaminen osallistavalla muotoilulla
 44. Digital School of Europe-tiekartta koulun digitaalisuuden kehittämisessä
 45. Ilmiömäiset agentit – digitaalinen osaaminen alkuopetuksessa
 46. Science in English -kurssi
 47. Tekijänoikeudet muuttuvassa opetuksessa
 48. Viisautta verkkoon Medialukutaidon työkalupakilla
 49. Uudet tilat - uusi pedagogiikka?
 50. Luovaa STEAM oppimista Värkkäämössä
 51. Oppimisanalytiikkaa opiskelijoiden silmin
 52. Aivot - yhdessä käyttöön, Tampereen kaupunkiseudun 3.-6.luokan ympäristöopin digitaalinen oppimateriaali
 53. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuuriperintökasvatukseen
 54. Digiä ummikoille – oppimisen etenemisen seuranta raksalla
 55. Svebinar - kv-hanke muutoksen mahdollistajana
 56. Ilmiölähtöinen oppiminen laajennetun todellisuuden oppimisympäristöissä (XR)
 57. Tulevien opettajien TVT-taitojen osaamispolku
 58. 1:1 pedagogiikka lukiossa - historia, nykytilanne ja tulevaisuus
 59. Robotit, tekoäly vai virtuaalilasit- Mitä innovatiivisia teknologioita koulujen kannattaa hankkia?
 60. Mysteerikoulu
 61. Lukiolaiset virtuaalitodellisuuden sisällöntuottajina
 62. UMI-teknologiat STEM-opetuksessa
 63. Esteettömyyttä vahvistamassa: Virtuaalitodellisuus ja 360-kuvaus autismikirjon henkilön arjen tukena
 64. Uuden ajan Digikeskus kannustaa osaamisen kehittämiseen
 65. Vahva lukukäsitys ja lisää innostusta ja osallistamista alkuopetuksen matematiikkaan pelillistämällä ja tarinankerronnalla
 66. Digistarttikokeilut ammattikorkeakouluissa - miten sujuivat?
 67. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret digin käyttäjinä
 68. Miten lisätty todellisuus taipuu oppilashuollon työvälineeksi?
 69. Teemasta toimeen! Lukion teemaopintokursseja kehittämässä
 70. Kulttuuriperintö herää eloon - lisätty todellisuus oppimisympäristön laajentajana
 71. KOUKUTTAAKO PUHUVA PÄÄ VERKOSSA?
 72. Systeeminen uudistuminen kasvatus- ja opetustoimen digitalisaatiossa
 73. Inno-oppiva - yhteiskehittämistä innovaatioalustalla
 74. Merkilliset osaamismerkit ammatillisten opettajaopiskelijoiden kokemana
 75. Yhteisten tutkinnonosien verkkonäytöistä ratkaisu reformituskaan
 76. Mitä on se valmennuspedagogiikka reaaliaikaisessa verkko-oppimisessa ammattikorkeakouluopiskelussa?
 77. Virtuaaliympäristöt ja robotiikka amiksessa
 78. Ei mikään BOO-klubben! Arviointiklubista vertaisvoimaa perusopetuksen oppimisenaikaiseen arvioinnin kehittämiseen
 79. Hack with Espoo - Eettisen hakkeroinnin opetus
 80. Automatisoitujen oppimispolkujen luonti Moodlessa
 81. Palvelumuotoilulla ryhtiä digisovelluksen testaamiseen ja käyttöönottoon, CASE Digisovellus ravintola- ja cateringalan TOPjaksolla
 82. Oppimisen hetkiä ja uusia menetelmiä
 83. Hologrammiteknologian mahdollisuuksista opetuskäytössä
 84. Paikkatietoa lukioihin etäkoulutuksien ja geomentoreiden avulla
 85. Opettajuus digitaalisuuden muutospyörteissä
 86. Miten onnistua yhteissuunnittelussa? Case: Tutkivan oppimisen yhteissuunnitteluprojekti opettajien ja tutkijoiden kesken
 87. Ideoidaan ja videoidaan - toiminnallisia inspiraatiomessuja Sipoon tyyliin
 88. Teknologiapolku
 89. Monipuolinen arviointi lukiossa
 90. Kulttuurialan korkeakoulututkinto verkossa ja sen menestystekijät
 91. GeoGebra - siitä koulun ylläpitäjäkin riemuitsee
 92. Esimies- ja tiimitaitoja käänteisen oppimisen periaatteella verkkokurssin tuella
 93. Liian paljon digitalisaatiota tekee lapsistamme tyhmiä!?
 94. Työkaluja @amisreformin arjen toteutukseen
 95. Vihdoin kaikki avoimet oppimateriaalit yhdessä paikassa
 96. Avoin koulu, tulevaisuuden koulu? Open School for Open Societies -hankkeen ensituloksia
 97. 2000 luvun pedagogiikan ratkaisu: Sosiaalisen mikro-oppiminen
 98. Digitaalisuus saavutettavaksi kaikille?
 99. Tiimijakso - Tietotekniikka "pakolliseksi" lukiossa
 100. Healthy Future project, Osaamismerkit osana osaamisperusteisuutta
 101. Virtuaalisuus haastaa opettajan ja opiskelijan
 102. MUINAISEN SARSAN SALAISUUDET - Miten historiasta tehdään elämysseikkailu

 

Posterit

 1. Adaptiivisuus ja pelillisyys verkko-opetuksessa
 2. Autenttisuutta lisätyllä todellisuudella
 3. Avaruusprojekti 20182a5b
 4. Digioppimisella ammatilliseen kiertotalous- ja kestävän kehityksen osaamiseen
 5. Digitaalinen dialogi kodin ja koulun välillä - huoltajat kumppaneina arvioinnin kehittämisessä
 6. Digitaitoja opettajille pelillisesti
 7. Maker-oppimisympäristöjen kehittämishanke
 8. Mitä innovatiivisia teknologioita koulujen kannattaa hankkia?
 9. MobiiliKoutsi - aina apunasi
 10. OpenBio
 11. OPS-muutos on mahdollisuus
 12. Pienillä asioilla parempaa verkko-opettajuutta
 13. Sairaanhoitajatutkinto verkkototeutuksena
 14. Svebinar - digipedagoginen kv-hanke
 15. Työkaluja ja menetelmiä globaalien kompetenssien oppimisen tukemiseen
 16. Työväline varhaiskasvatuksen TVT-osaamisen arviointiin ja kehittämiseen
 17. Vahvistu verkossa – aikuisten perustaidot kuntoon
 18. Yhteistä verkko-opintotarjontaa ja asiantuntijayhteisöä rakentamassa

 

Näyttely

ITK2019-näyttely on kattava läpileikkaus opetusteknologia-alan kaupallisesta tarjonnasta. Joulukuun alkuun mennessä näyttelypaikan on varannut jo lähes 60 yritystä ja organisaatiota. Uusille näytteilleasettajille on vielä muutamia paikkoja vapaana. Näyttely on erittäin tärkeä osa ITK-konferenssia. Monet pitkäaikaiset liikesuhteet ovat alkaneet täällä. ITK-näyttelyssä opettajat, hallintohenkilöstö ja päätöksen tekijät saavat ajankohtaisen tiedon alan viimeisistä suuntauksista.

http://www.itk-nayttely.fi/

 

Pdf-versio